Tlačivá na stiahnutie

 

Ďalšie potrebné tlačivá nájdete na stráne príslušného samosprávneho kraja, mesta alebo obce podľa trvalého pobytu.

 

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby

Vyhlásenie k majetku

Vyhlásenie 2 % z daní